Đảng bộ xã Đồng Hướng tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Cập nhật: Thứ hai, 23/05/2022

Ngày 22/4/2022, Đảng ủy Đồng Hướng chỉ đạo tổ chức đại hội điểm chi bộ Xóm 6, để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 . Về dự, chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Đoàn Thị Thu Trang – Huyện ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Đồng Hướng, cùng 29/34 đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Đoàn Thị Thu Trang – Huyện ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Là chi bộ nông xóm hiện có 34 đảng viên, những năm qua trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chi bộ Xóm 6 đã lãnh đạo xóm với 183 hộ, hơn 500 nhân khẩu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xóm thường xuyên làm tốt công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu chính đáng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân trong xóm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, năng động, sáng tạo, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên: 100%  đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% xếp loại xuất sắc; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phát triển 01-02 đảng viên (Kết nạp 01 đồng chí). (Đạt chỉ tiêu).

2. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chi bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ trở lên. (Vượt chỉ tiêu).

3. Giảm 02 hộ nghèo theo tiêu tiêu chí nghèo đa chiều. Năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn 01 hộ. (Nghèo bảo trợ xã hội) (Vượt chỉ tiêu).

4. Sản xuất nông nghiệp cấy hết 100% diện tích, sản lượng lương thực đạt 130 tạ/ha/năm. (Vượt chỉ tiêu). (Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 là 125 tạ/ha/năm).

5. Giữ vững An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, không có tai tệ nạn xã hội, không có vụ việc hình sự xảy ra, không có đạo lạ xuất hiện. (Đạt chỉ tiêu).

6. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/năm. (Vượt chỉ tiêu).

(Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 là 50 triệu đồng/năm).

7. Môi trường: 100% các  hộ tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải và nộp phí thu gom rác thải. (Đạt chỉ tiêu).

Trong 2 năm qua chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/8/2016 của Huyện uỷ Kim Sơn về tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Năng suất lúa 2 năm từ 2020-2022 đạt 130 tạ/ha. Vận động nhân dân lựa chọn cơ cấu giống cho phù hợp, vụ chiêm xuân gieo cấy 95% diện tích một loại giống lúa năng suất cao, 5% là giống khác; Vụ mùa vận động nhân dân cấy 100% diện tích lúa nếp cau (Nếp đen). Tổ chức tốt công tác làm đất và các dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp.

Các hộ nông nghiệp ngoài thời gian làm ruộng còn tranh thủ thời gian nông nhàn đan khay, đan làn, đàn chõ, đan bèo bồng bình quân mỗi hộ đạt từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Công nhân làm việc tại các công ty ở cụm công nghiệp có thu nhập từ 5,5 đến 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, là xóm nằm trên trục đường 21B, nên nhiều hộ dân còn tham gia phát triển thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ, các nghề tiểu thủ công nghiệp…từ đó, trên địa bàn xóm không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều mà chỉ còn 04 hộ nghèo theo diện bảo trợ xã hội.

Đời sống kinh tế phát triển, nhân dân trong xóm tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 2 năm 2020 và 2021, Nhân dân trong xóm đã đóng góp 923 triệu đồng xây dựng 02 cổng đường dong xóm, 03 rãnh thoát nước có nắp đậy, lắp mới 3 hệ thống đường điện chiếu sáng, mua mới và trồng 55 chậu cây tại 3 đường dong xóm…

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, huy động toàn dân tham gia thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, nên đường làng, ngõ xóm luôn xanh- sạch, không có điểm tồn lưu rác thải. Công tác quản lý đất đai cũng được thực hiện nghiêm túc, 2 năm qua trên địa bàn xóm không xảy ra vi phạm về đất đai.

Công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư đúng mức, 100% trẻ của xóm trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%, số học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân được trú trọng. Hoạt động văn nghệ- thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao thể chất- tinh thần cho nhân dân.

Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ổn định, các tổ liên gia tự quản phát huy vai trò tích cực. Công tác quân sự địa phương được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên.

Toàn cảnh đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. …Trong 2 năm qua, chi bộ xóm 6 được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận được trú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của ban mặt trận khu dân cư và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy…

Từ kết quả đạt được, cũng như hạn chế còn tồn tại, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục cũng như thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

 Sau một buổi làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Xóm 6, nhiệm kỳ 2022- 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung đề ra. Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy khóa mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ xóm 6 nhiệm kỳ 2022-2025

Ban chi ủy Chi bộ xóm 6 nhiệm kỳ 2022-2025.