Bài: Tuyên truyền vận đông thanh niên tham gia NVQS xã Đồng Hướng

Cập nhật: Thứ năm, 06/02/2020

         Đồng Hướng ngay từ khi mới thành lập đến nay là một trong những xã điểm của huyện Kim Sơn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân. Tuy nhiên mấy năm gần dây tình trạng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa, thanh niên tham gia học tập tại các trường đại học ngày càng nhiều nên đã ảnh hưởng đến công tác tuyển quân của địa phương. Năm 2020 được xác định là năm khó khăn trong công tác tuyển quân. Xác định được những khó khăn đó, ngay từ đầu năm HĐNVQS xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các đồng chí trưởng xóm rà soát số thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự để có kế hoạch tuyển quân cho năm 2020. Theo kế hoạch rà soát toàn xã có 81 thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức khám tuyển NVQS của HĐNVQS huyện Kim Sơn, BCHQS xã phối hợp với HĐNVQS xã tổ chức phát lệnh khám tuyển. Qua hai đợt khám tuyển vừa qua, toàn xã mới chỉ có 26 thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định, còn lại 55 thanh niên trong diện gọi chưa tham gia khám tuyển. Để đảm bảo cho công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo đủ chỉ tiêu HĐNVQS xã đề nghị các gia  đình có con em trong độ tuổi tham gia NVQS đi làm ăn xa nhanh chóng trở về địa phương để tham gia khám tuyển, đối với các thanh niên ở địa phương HĐNVQS xã đề nghị các đồng chí HĐNVQS phối hợp với các đồng chí truưởng xóm tuyên truyền vận động thanh niên tham gia khám tuyển đảm bảo chấp hành tốt luật NVQS, phấn đấu cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020. Nếu gia đình và thanh niên nào cố tình vi phạm, trốn tránh không tham gia NVQS, HĐNVQS xã sẽ có biện pháp xử lý theo luật NVQS.