Thông tin lãnh đạo

Thông tin lãnh đạo của Xã

1. Bà Đoàn Thị Thu Trang - Huyện ủy viên, Bí thư BCH Đảng bộ xã;

2. Ông Trần Đức Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã;

3. Ông Phạm Anh Tú, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã;

4. Ông Phan Thúc Định - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã;

4. Ông Phạm Quốc Vương - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã.