Cơ cấu tổ chức

Danh sách cán bộ, công chức xã Đồng Hướng

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

 Đoàn Thị Thu Trang

Bí thư Đảng ủy xã

0946276705

2

Trần Đức Công

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0987.610.447

3

Phạm Anh Tú

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0915.331.135

4

Phan Thúc Định

Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã

0906.366.826

5

Phạm Quốc Vương

Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã

0983.084.032

6

Trần Văn Hà

ĐUV - Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0984.483.941

7

Nguyễn Thị Nhài

 CC Địa chính - xây dựng

0949586211

8

Vũ Văn Minh

ĐUV - Chủ tịch UBMTTQ xã

0364.868.988

9

Lâm Đình Khôi

Chủ tịch Hội nông dân xã

037.280.9396

10

Phạm Quốc Hội

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

0947.557.743

11

Lê Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

0944.271.333

12

Nguyễn Văn Tường

CC Tư pháp-Hộ tịch

0387.814.890

13 Phạm Văn Ngọc CC Tư pháp-Hộ tịch 0929.766.568

14

Hoàng Văn Sáu

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0398.410.618

15

Phạm Thị Diệu Lan

CC Tài chính-Kế toán

0866.721.811

16

Vũ Thị Hường

CC Lao động TB&XH

0914.404.927

17

Vũ Thị Tuyết Lan

CC Văn hóa – thông tin

0973.794.886

18

Vũ Thị Huê

CC VPHĐND&UBND xã

0948.213.265

19

Hà Thị Hường

CC Văn phòng-Thống kê

0979.588.645

20

Trần Ngọc Trình

 CC Địa chính-Xây dựng

0977.294.849

21

Phạm Hồng Khánh

Trưởng Công an xã

0853.239.239